Uitgesloten bedrijven en landen

Uitgesloten bedrijven en landen

Als bedrijven dingen doen die fundamenteel botsen met de uitgangspunten en criteria van ons MVB-beleid, dan kunnen we besluiten principieel niet in deze bedrijven te beleggen. Daarvoor hebben we een uitsluitingenbeleid. Dat doen we bij ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Dat zijn wapens die ten opzichte van hun militaire doel onevenredig veel schade aanrichten bij burgers. We willen niets te maken hebben met cluster-, atoom-, biologische en chemische wapens, wapens met verarmd uranium of witte fosfor en met anti-persoonslandmijnen. Ook beleggen wij niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, of bedrijven die betrokken zijn bij de winning van thermische kolen en/of daar voor een te groot deel afhankelijk van zijn (kolen die worden gebruikt voor de opwekking van energie).

Uitsluiten van landen

Behalve een uitsluitingenlijst voor bedrijven heeft Rail & OV een uitsluitingenlijst voor landen. Deze lijst is onder andere gebaseerd op de sanctielijst van de Verenigde Naties. We beleggen niet in staatspapieren van landen die op deze lijst staan. Beleggingen in bedrijven die voor meer dan twintig procent staatseigendom zijn van een land op de lijst, zijn ook uitgesloten. Andere investeringen in dergelijke landen zijn niet uitgesloten.

Uitsluitingenlijsten

Op deze pagina vindt u het actuele overzicht van landen en bedrijven die Rail & OV uitsluit voor investeringen.