MVB documenten

Hier vindt u alle belangrijke documenten omtrent het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

MVB Beleidsstukken

Actuele uitsluitingslijsten

Stemgedrag

Een volledig overzicht van het stemgedrag (middels een zoekmachine) vindt u hier. Dit overzicht wordt doorlopend geactualiseerd.

Kwartaalrapportages omtrent actief aandeelhouderschap

Op kwartaalbasis wordt een rapportage gepubliceerd op de website met daarin de belangrijkste resultaten van het actief aandeelhouderschapbeleid.