Hoe oefenen we invloed uit?

Hoe oefenen we invloed uit?

Als belegger zijn we aandeelhouder en dus mede-eigenaar van een bedrijf. Dat betekent dat we invloed kunnen uitoefenen op het doen en laten van dat bedrijf. Daar maken we gebruik van. We hebben een beleid voor betrokken aandeelhouderschap. Het is een van onze belangrijkste en meest effectieve middelen om bedrijven aan te zetten hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

Natuurlijk kunnen we altijd besluiten om níet te beleggen in bepaalde ondernemingen, bijvoorbeeld als het gaat om bedrijven die te maken hebben met controversiële wapens of producenten van tabak (zie de uitsluitingenlijst van bedrijven). Maar in de meeste gevallen is het effectiever om wèl te (blijven) beleggen, omdat we juist dan onze invloed kunnen aanwenden en druk kunnen uitoefenen op bedrijven om beter te presteren. Als we niet beleggen, hebben we geen invloed. En er zijn dan vaak andere beleggers die het bedrijf wel van kapitaal voorzien.

Als aandeelhouder kunnen we op verschillende manieren bedrijven aanzetten tot het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Hieronder staan ze op een rij.

Stemrecht

Stemrecht op vergaderingen is een van de belangrijkste rechten van aandeelhouders. Pensioenfonds Rail & OV stemt op vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen, zelfs als we maar een klein deel van de aandelen hebben. Bij aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse bedrijven zijn wij aanwezig, in het buitenland stemmen we op afstand (proxy voting). We brengen onze stem uit vóór of tegen voorstellen op alle mogelijke onderdelen van het ondernemingsbeleid. Dat kan gaan om zaken die invloed hebben op de rendementsverwachtingen van onze investering, maar ook om milieuprestaties of aspecten van corporate governance. Dit is beschreven in ons stembeleid.

> Hier kunt u per kwartaal nalezen hoe Rail & OV heeft gestemd.

Dialoog en engagement

Naast het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen vinden wij het belangrijk om met bedrijven in dialoog te blijven. Zo zorgen we er als investeerder voor dat onze mening waar nodig ook los van de aandeelhoudersvergaderingen gehoord wordt. Door actief de dialoog aan te gaan kunnen wij bedrijven stimuleren om hun prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling te verbeteren.

Engagement gaat een stap verder dan de dialoog. De dialoog is gericht op het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven die het over het algemeen al goed doen op dit gebied. Engagement is een intensiever traject. We kunnen hiertoe besluiten als we constateren dat een bedrijf waarin we beleggen, handelt op een manier die indruist tegen onze uitgangspunten. Het doel is om enerzijds erkenning te krijgen van het bedrijf dat er een probleem bestaat en anderzijds het bedrijf aan te zetten actief te werken aan een oplossing. Het verloop van een engagementproces is afhankelijk van het type bedrijf, de grootte, sector en regio. Tijdens het proces worden concrete doelen gesteld om zaken te verbeteren. Die moeten binnen een realistische termijn verwezenlijkt worden. Als een onderneming onvoldoende verbeteringen aanbrengt kunnen we besluiten er niet langer in te beleggen. We verkopen dan onze aandelen in dergelijke bedrijven. Het bedrijf komt dan terecht op onze uitsluitingenlijst van bedrijven.

Samenwerking met externe partijen

Rail & OV is van mening dat het onder bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn om samen te werken met andere partijen. Verschillende partijen hebben ervaring, expertise en/of capaciteit op uiteenlopende onderwerpen. Door samen te werken kun je deze middelen op een zo efficiënt mogelijke manier inzetten. Ook de toename in schaalgrootte kan een dialoog kracht bijzetten.

Twee vaste samenwerkingsverbanden waarin we participeren zijn de PRI (Principles for Responsible Investment) en Eumedion. De PRI is een verband waarbinnen internationale beleggers collectief engagement voeren. Eumedion is een samenwerkingsverband waarin met name Nederlandse investeerders het gesprek aangaan met Nederlandse bedrijven. Deelname in andere samenwerkingsverbanden wordt op ad-hoc basis, afhankelijk van het onderwerp en de verwachte effectiviteit, beoordeeld. Rail & OV werkt ook samen met Climate Action 100+.

Kwartaalrapportages van activiteiten omtrent actief aandeelhouderschap zijn hier beschikbaar.