10 veelgestelde vragen over het beleggen van vermogen

Af en toe krijgen wij vragen van deelnemers en gepensioneerden over hoe invulling wordt gegeven aan het beleggen, wie de beleggingen verzorgen en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Op deze pagina zetten we de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Belegt het pensioenfondsbestuur het pensioengeld zelf?

Nee, het bestuur belegt het pensioengeld niet zelf. De taak van het pensioenfondsbestuur is het vaststellen van het beleggingsbeleid en zorgdragen voor een goede uitbesteding en uitvoering van dit beleid. Hoewel het bestuur dus niet zelf belegt, is en blijft het bestuur wel verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en de uitvoering.

Wie belegt het pensioengeld dan?

Rail & OV heeft SPF Beheer in Utrecht aangesteld om het vermogen te beleggen als zogenoemd fiduciair manager. Ongeveer 60% wordt door de beleggingsspecialisten van SPF Beheer belegd. Zo beleggen ze onder meer in aandelen, staats- en bedrijfsobligaties en in Nederlands onroerend goed. Circa 40% van het vermogen besteedt SPF Beheer uit aan andere vermogensbeheerders.

Waarom doet SPF Beheer niet alles zelf?

Om het pensioengeld goed te beleggen is het van belang om risico’s te spreiden. Dit doen we door te beleggen in verschillende beleggingscategorieën en verschillende landen en sectoren. SPF Beheer heeft echter niet alle kennis en expertise in huis om dit allemaal zelf te doen. Dat zou ook veel te kostbaar zijn. Daarom besteden ze bepaalde beleggingen uit. Dat is efficiënter. Vaak gaat het om partijen met specialistische deskundigheid in bepaalde markten of bepaalde beleggingsproducten. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan beleggingen zoals infrastructuur, private equity en aan beleggingen in opkomende markten.

Klopt het dat externe vermogensbeheerders soms grote bedragen verdienen aan het beleggen van het pensioengeld?

Ja, dat klopt. SPF Beheer doet namens het pensioenfonds bijvoorbeeld zaken met enkele van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Verschillende van deze partijen verdienen goed aan Nederlands pensioengeld.

Waarom doet het pensioenfonds dan zaken met dit soort partijen?

We doen alleen zaken met deze vermogensbeheerders als we ervan overtuigd zijn dat dit in het belang is van deelnemers en gepensioneerden. Dat wil zeggen dat de kosten tegen de baten en de risico’s op moeten wegen. Uiteraard weten we dat nooit vooraf, maar we controleren het wel altijd achteraf. En hoewel dit geen garanties geeft voor de toekomst: over de lange termijn zijn die verwachtingen tot nu toe uitgekomen.

Maar vindt Rail & OV zulke hoge beloningen voor externe vermogensbeheerders acceptabel?

Nee, sommige beloningen gaan echt veel te ver. Dan doen we het niet. Maar zolang uw pensioen er beter van wordt, gaan we met partijen in zee. Verder is het zo dat we ons samen met andere pensioenfondsen inzetten om de prijzen van vermogensbeheerders aan banden te leggen, maar dat is een moeizame strijd. En uiteraard is het zo dat als we ergens anders tegen lagere kosten dezelfde resultaten kunnen behalen, we dat zeker zullen doen.

Hoe zit het dan met de beloningen van de beleggers van SPF Beheer?

De beleggers bij SPF Beheer verdienen naar Nederlandse normen normale salarissen (vastgesteld in een cao). Het bestuur heeft exacte afspraken gemaakt met SPF Beheer over de kosten van het vermogensbeheer en houdt daar scherp toezicht op.

Hoe worden vermogensbeheerders geselecteerd?

Het is de taak van het pensioenfonds om uit het ruime aanbod van vermogensbeheerders een partij te kiezen met de beste prijs-kwaliteitverhouding. SPF Beheer fiduciair management ondersteunt ons daarbij. Voor elk mandaat wordt er onderhandeld over de te betalen vergoedingen en de diensten die daarvoor ontvangen worden. Het eindresultaat wordt in een contract vastgelegd. Daarbij komt het ook voor dat we er niet uitkomen over bijvoorbeeld de kosten en dan gaat het niet door.

Hoe worden de vermogensbeheerders gecontroleerd?

Vermogensbeheerders krijgen een exact omschreven opdracht met richtlijnen waaraan ze zich moeten houden. Een mandaat noemen we dat. SPF Beheer fiduciair management evalueert voortdurend of de vermogensbeheerder dat goed uitvoert. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat een vermogensbeheerder te grote risico’s gaat nemen in de jacht op een hoog rendement, of geld steekt in zaken die niet passen binnen ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Natuurlijk worden ook de kosten en de rendementen geëvalueerd. De beleggingen van SPF Beheer worden ook periodiek door een externe partij gecontroleerd.

En hoe zit het met beloningen voor het bestuur?

De bestuursleden van Rail & OV ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden. Ze ontvangen geen bonussen. Ook hebben ze geen enkel persoonlijk financieel belang bij de beleggingen. Ze worden niet beloond voor het behalen van extra rendementen. Dat is belangrijk, want bonussen zouden kunnen verleiden tot het nemen van extra risico’s. Daar is dus geen sprake van.

Het bestuur heeft maar één doel: het zo goed mogelijk doen voor de deelnemers en gepensioneerden. En namens u houdt het verantwoordingsorgaan, bestaande uit uw (oud-)collega’s, er toezicht op dat het bestuur hier op een goede manier invulling aan geeft. Bovendien wordt het reilen en zeilen van het bestuur strikt in de gaten gehouden door externe toezichthouders, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.