Loonheffing header.jpg

Wat is de factor A en waar vindt u die?

Wat is de factor A en waar vindt u die? Gepubliceerd op 03/03/2021

Wat is de factor A?

De factor A staat voor de pensioenaangroei in een kalenderjaar. Dit bedrag is dus het pensioen dat u heeft opgebouwd in een bepaald jaar.

Waar heb ik de factor A voor nodig?

U heeft de factor A nodig voor uw belastingaangifte als u lijfrentepremies heeft betaald. Heeft u in 2020 lijfrentepremies betaald? Dan heeft u de factor A van 2019 nodig om de aftrek voor de inkomstenbelasting 2020 te berekenen. Voor deze berekening kunt u de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst gebruiken.

Waar vindt u uw factor A?
Uw factor A van 2019 vindt u in het Uniform Pensioenoverzicht van 2020. Deze staat opgeslagen in uw dossier in Mijn Rail & OV.