Uw Uniform Pensioenoverzicht staat klaar!

Uw Uniform Pensioenoverzicht staat klaar! Gepubliceerd op 31/05/2022

Bouwt u op dit moment actief pensioen bij ons op? Vanaf 1 juni starten we met de verzending van uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U vindt het pensioenoverzicht ook in Mijn Rail & OV.

Wat ziet u op het pensioenoverzicht?

  • Hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd bij Rail & OV;
  • Op hoeveel pensioen u afstevent als u zo door gaat;
  • Wat er voor uw partner en kinderen is geregeld als u zou overlijden.

En op onze pagina over het UPO vindt u nog meer antwoorden op uw mogelijke vragen. Hier vindt u ook onze video met uitleg.

Zou u nog wat extra willen doen voor later?
Ook dat kan bij Rail & OV. U kunt ervoor kiezen extra pensioen op te bouwen.

Wat doet u met het UPO?
Op het UPO vindt u de stand van uw pensioen op 31 december 2021. Het is een officieel document, dat u bijvoorbeeld nodig heeft als u een hypotheek regelt. De meest actuele stand van uw pensioen ziet u ook via Mijn Rail & OV.

Digitaal of per post?
Ontvangt u het UPO per post en wilt u het liever digitaal ontvangen? Of andersom?
Vink ons dan even aan of uit in MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe u dat doet.