banner 20211014-PF Rail&OV-Voestalpine-3239

Pensioenregeling in 2022

Pensioenregeling in 2022 Gepubliceerd op 04/01/2022

Per 1 januari wijzigt de pensioenregeling van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Aanpassingen pensioenopbouw

De premie en pensioenopbouw wijzigt. Werkgevers en bonden maken samen afspraken over de pensioentoezegging en de premie. Hierdoor wijzigt uw pensioenopbouw en de premie die u betaalt. Wilt u weten hoe deze wijziging er voor u uitziet? Lees dan hier verder.

Vervallen termijn afstand doen bijzonder partnerpensioen

Na een echtscheiding of einde samenwonen krijgt de ex-partner recht op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot scheidingsdatum/einde samenwonen. Dit pensioen keren wij uit na het overlijden van de deelnemer. De deelnemer en ex-partner kunnen hiervan afstand doen. De ex-partner krijgt dan géén uitkering na het overlijden van de deelnemer. Het partnerpensioen gaat dan naar een nieuwe partner van de deelnemer. Om afstand te doen gold een termijn van twee jaar na scheidingsdatum. Deze termijn is vervallen. Wel moet de afstandsverklaring bij ons binnen zijn voor de deelnemer met pensioen gaat. Anders is afstand doen niet meer mogelijk.

Aansluitend en vervallen Anw-hiaat verzekering

Gaat u halverwege de maand uit dienst en de eerste van de volgende maand met pensioen? Dan blijft er recht op een Anw-hiaatcompensatie. Dit was voor 1 januari 2022 niet het geval.

Volledig arbeidsongeschikt en erbij werken

Heeft u bij Rail & OV premievrijstelling omdat u volledig arbeidsongeschikt bent? En werkt u daarnaast bij een werkgever die aangesloten is bij Rail & OV? Dan bouwt u vanaf 1 januari 2022 ook pensioen op over het deel dat u werkt. Voor u geldt nu hetzelfde als voor deelnemers die minder dan 80-100% arbeidsongeschikt zijn en daarnaast werken. Let op: het totaal van het pensioen dat u opbouwt, mag niet meer zijn dan opbouw voor ziekte. U hoeft dit zelf niet in de gaten te houden. Dat doet Rail & OV voor u. Uw werkgever moet wel aan ons melden dat u naast uw premievrijstelling nog werkt.

Bepaling hoogte arbeidsongeschiktheid

Krijgt u vanaf 1 januari 2022 recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen? En ontvangt u een IVA-uitkering? De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) voor arbeidsongeschikten die een IVA-uitkering ontvangen wordt vanaf 1 januari 2022 op een andere manier bepaald. Het AOP vult de IVA-uitkering nog steeds aan tot 75% van het pensioengevend inkomen voor ziekte. Door de wijziging is er alleen recht op een AOP wanneer het inkomen voor ziekte boven de actuele WIA/WAO-loongrens zit. Bent u arbeidsongeschikt en ontving u al voor 2022 een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan verandert er voor u niets.

Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op onze website in het Pensioen 1-2-3 of in het pensioenreglement 2022.