Pensioenregeling in 2021

Pensioenregeling in 2021 Gepubliceerd op 12/01/2021

Per 1 januari wijzigt de pensioenregeling van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Aanpassingen pensioenopbouw

De premie en/of pensioenopbouw wijzigt. Werkgevers en bonden maken samen afspraken over de pensioentoezegging en de premie. Hierdoor wijzigt uw pensioenopbouw en/of de premie die u betaalt. Wilt u weten hoe deze wijziging er voor u uitziet? Lees dan hier verder.

Anw-hiaatcompensatie ook voor oud SPOV-deelnemers

Voorheen konden SPOV-deelnemers zich apart verzekeren voor het Anw-hiaat. Vanaf 1 januari 2021 bent u hier automatisch voor verzekerd. Meer over de Anw-hiaatcompensatie leest u hier.

Aansluitend en vervallen Anw-hiaat verzekering
Gaat u uit dienst op uw AOW-leeftijd en de eerste van de volgende maand met pensioen? Dan blijft er recht op een Anw-hiaatcompensatie. Dit was voor 1 januari 2021 niet het geval.

Nieuwe flexfactoren

Eens in de zoveel tijd passen wij de flexfactoren aan. Zo ook per 1 januari 2021. Flexfactoren worden gebruikt om uw pensioen te berekenen. Bijvoorbeeld als u eerder met pensioen gaat of als u kiest voor een van de keuzemogelijkheden. De nieuwe flexfactoren vindt u het Pensioenreglement Rail & OV 2021.

Arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 januari 2021 heet het invaliditeitspensioen arbeidsongeschiktheidspensioen. U ziet deze term terug in uw pensioenspecificatie en in onze correspondentie.

Bent u oud SPOV-deelnemer? Dan kunt u met een eerste ziektedag vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook bouwt u als oud SPOV-deelnemer met een IVA-uitkering vanaf 1 januari 2021 premievrij pensioen op over 75% van het inkomen voor ziekte (dit was 70%).

Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op onze website of in het Pensioenreglement Rail & OV 2021.