Pensioenregeling in 2021

Pensioenregeling in 2021 Gepubliceerd op 12/01/2021

Per 1 januari wijzigt de pensioenregeling van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Aanpassingen pensioenopbouw

De premie en/of pensioenopbouw wijzigt. Werkgevers en bonden maken samen afspraken over de pensioentoezegging en de premie. Hierdoor wijzigt uw pensioenopbouw en/of de premie die u betaalt. Wilt u weten hoe deze wijziging er voor u uitziet? Lees dan hier verder.

Anw-hiaatcompensatie ook voor oud SPOV-deelnemers

Voorheen konden SPOV-deelnemers zich apart verzekeren voor het Anw-hiaat. Vanaf 1 januari 2021 bent u hier automatisch voor verzekerd. Meer over de Anw-hiaatcompensatie leest u hier.

Aansluitend en vervallen Anw-hiaat verzekering
Gaat u uit dienst op uw AOW-leeftijd en de eerste van de volgende maand met pensioen? Dan blijft er recht op een Anw-hiaatcompensatie. Dit was voor 1 januari 2021 niet het geval.

Nieuwe flexfactoren

Eens in de zoveel tijd passen wij de flexfactoren aan. Zo ook per 1 januari 2021. Flexfactoren worden gebruikt om uw pensioen te berekenen. Bijvoorbeeld als u eerder met pensioen gaat of als u kiest voor een van de keuzemogelijkheden. De nieuwe flexfactoren vindt u het Pensioenreglement Rail & OV 2021.

Arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 januari 2021 heet het invaliditeitspensioen arbeidsongeschiktheidspensioen. U ziet deze term terug in uw pensioenspecificatie en in onze correspondentie.

Bent u oud SPOV-deelnemer? Dan kunt u met een eerste ziektedag vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook bouwt u als oud SPOV-deelnemer met een IVA-uitkering vanaf 1 januari 2021 premievrij pensioen op over 75% van het inkomen voor ziekte (dit was 70%).

Nieuwe premiesystematiek voor oud SPOV-werkgevers
Vanaf 2021 wordt de premie niet langer berekend over het pensioengevend inkomen, maar over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend inkomen minus de franchise. De totale premie die de oud SPOV-werkgever afdraagt in 2021 is 25,7% van de pensioengrondslag. Wilt u weten hoeveel pensioenpremie uw werkgever inhoudt op uw salaris? Kijk dan op uw salarisstrookje.

Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op onze website of in het Pensioenreglement Rail & OV 2021.