Rail & OV en SPF Beheer gaan samen verder

Rail & OV en SPF Beheer gaan samen verder Gepubliceerd op 23/12/2020

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer en de eigen uitvoeringsorganisatie SPF Beheer gaan per 1 januari 2021 fuseren. Hiermee verdwijnt de naam SPF Beheer. Voor deelnemers en werkgevers heeft de fusie verder geen gevolgen. De dienstverlening aan hen wordt voortgezet zoals ze gewend zijn vanuit het vertrouwde adres in Utrecht. Deelnemers ontvangen voortaan alleen nog brieven vanuit Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer en de contactgegevens worden aangepast aan de nieuwe situatie.