Welke informatie plat

Op de hoogte zijn en blijven in 2021

Op de hoogte zijn en blijven in 2021 Gepubliceerd op 08/01/2021

Ook in 2021 wilt u natuurlijk goed op de hoogte zijn én blijven over uw pensioen en mogelijke veranderingen. Daarom informeert het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer u op verschillende manieren.

Op de hoogte blijven wanneer u pensioen opbouwt of gepensioneerd bent?

Uw persoonlijke omgeving

In de persoonlijke omgeving ziet u uw pensioen, uw pensioengegevens en pensioenoverzichten. Inloggen op uw persoonlijke omgeving gaat via Mijn Rail & OV. Houdt u uw DiGiD bij de hand. Bouwt u nog pensioen op? Dan kunt u in uw persoonlijke omgeving naar de pensioenplanner. In de pensioenplanner maakt u zelf een pensioenberekening op maat. Wijzigt uw e-mailadres? Vergeet u deze dan ook niet hier aan te passen.

Uw Uniform Pensioenoverzicht

U ontvangt jaarlijks uw pensioenoverzicht. U vindt deze ook in Mijn Rail & OV. Het pensioenoverzicht laat zien wat u nu en in de toekomst van ons krijgt. Ook staat erin wat uw partner gaat ontvangen na uw overlijden.

MijnOverheid

Wilt u een melding als er een overzichten voor u klaar staat in Mijn Rail & OV? Ga naar MijnOverheid en voeg Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer toe aan de lijst met instanties die u via MijnOverheid.nl mogen benaderen. Wijzigt uw e-mailadres? Vergeet u deze dan ook niet hier aan te passen.

Let op: heeft u zich al aangemeld voor de fusie van het Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer? Dan hoeft u niks te doen.

Verder op de hoogte blijven wanneer gepensioneerd bent

Pensioenspecificatie

U ontvangt als gepensioneerde jaarlijks in januari een pensioenspecificatie. Daarin ziet u wat wij inhouden op uw bruto pensioen en wat u netto per maand van ons ontvangt. Deze pensioenspecificatie vindt u ook in Mijn Rail & OV. Wijzigt er iets in uw netto uitkering, dan sturen we u uiteraard een nieuwe specificatie.

Let op: Bent u (ex) partner van onze deelnemers? Helaas heeft u dan nog geen toegang tot Mijn Rail & OV.

Jaaropgave

Uw jaaropgave van het voorgaande jaar ontvangt u jaarlijks in februari. U vindt dit document in Mijn Rail & OV. De jaaropgave hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Deelnemers die tot vorig jaar onder de SPOV-regeling vielen, ontvangen dit jaar twee jaaropgaven: één van de uitkeringen tot de fusiedatum (1 april 2020) en één van de uitkeringen vanaf die datum.

Heeft u vragen?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer en e-mailadres:

Telefoonnummer: 030 232 9325 (van 9.00 tot 17.00 uur)

e-mailadres: pensioen@railov.nl.

Kijkt u hier voor meer contactgegevens.