Naar een nieuw pensioencontract

Naar een nieuw pensioencontract Gepubliceerd op 24/07/2020

Het kabinet, werkgevers en werknemers waren het een jaar geleden al eens over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Nu zijn ze het eens geworden over de verdere uitwerking. In dit artikel leest u meer over de stand van zaken.