Jaaropgave 2020

Jaaropgave 2020 Gepubliceerd op 10/02/2021

De jaaropgave 2020 staat voor u klaar!

Ontvangt u pensioen? Uw jaaropgave van het voorgaande jaar vindt u in Mijn Rail & OV. Deze staat klaar in uw dossier of kan al opgeslagen zijn in uw archief.

(Let op: nabestaanden ontvangen de jaaropgave alleen per post).

Deelnemers met de SPOV-regeling ontvangen over het jaar 2020 twee jaaropgaven: één voor de periode tot de fusiedatum (1 april 2020) en één voor na de fusiedatum.