Dinsdagavond 30 mei vindt er onderhoud plaats aan Mijn Rail & OV. Mogelijk kunt u tijdens de werkzaamheden even niet inloggen. Onze excuses voor het ongemak.

Het bestuur besluit.jpg

Het bestuur besluit eind dit jaar over indexatie

Het bestuur besluit eind dit jaar over indexatie Gepubliceerd op 21/04/2022

Het bestuur besluit eind dit jaar over indexatie

Het plan van het kabinet is om later dit jaar het indexeren van pensioenen mogelijk te maken bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%, in plaats van de nu nog geldende 110%. Het kabinet heeft dit voorstel meegenomen bij het voorstel voor het nieuwe pensioenstelsel (Wet Toekomst Pensioenen) dat inmiddels is ingediend bij de Tweede Kamer.

Naast gereedkomen van wetgeving moet ook de financiële positie (het vermogen ten opzichte van de verplichtingen) goed genoeg zijn om op basis van de versoepelde regels überhaupt te kunnen indexeren.

Het bestuur zal hierover een evenwichtig besluit nemen. Een belangrijk element in de besluitvorming is een soepele overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Omdat over beide punten nog geen uitsluitsel gegeven kan worden, kunnen we nog niet aangeven wat dit eventueel voor u kan betekenen. Het bestuur besluit eind dit jaar of en zo ja hoeveel indexatie toegekend kan worden.

Hier leest u meer over indexatie en de nieuwe pensioenregeling.