20210811-PF Rail&OV-Utrecht-2831-banner

Herhaalde oproep: Vraag uw samenlooptoeslag aan

Herhaalde oproep: Vraag uw samenlooptoeslag aan Gepubliceerd op 15/09/2022

De afgelopen tijd hebben wij in onze communicatie veel aandacht besteed aan samenlooptoeslag. Wij hebben namelijk gemerkt dat nog niet iedereen die daar recht op heeft deze toeslag al ontvangt. Daarom hebben wij deelnemers die hier recht op hebben opgeroepen om zich bij ons te melden. Velen van u hebben al gehoor gegeven aan deze oproep. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog.

Check eerst of u voldoet aan de voorwaarden
Denkt u recht te hebben op een pensioentoeslag? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft vóór 1 januari 1997 (SPF) of vóór 1 januari 2002 (SPOV) pensioen opgebouwd en uw huidige partner heeft tegelijk pensioen opgebouwd bij een (ander) pensioenfonds.
  • U heeft vóór 1 januari 1986 tegelijk met uw pensioenopbouw bij SPF ook elders pensioen opgebouwd
  • Het pensioenfonds van u of uw huidige partner heeft bij de pensioenopbouw ook rekening gehouden met een AOW-franchise.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de toeslag nog niet aangevraagd? Doe dit dan alsnog door het invullen van het formulier. Als u het formulier recent naar ons heeft opgestuurd is het niet nodig om dit opnieuw te doen.

We betalen uit met terugwerkende kracht
Als u in het verleden vergeten bent de toeslag aan te vragen maar er wel recht op heeft, dan betalen wij deze alsnog uit, mogelijk met terugwerkende kracht. We betalen de toeslag ook uit aan de nabestaande als hij of zij zich binnen vijf jaar na het overlijden meldt. Helaas hebben wij ook moeten constateren dat wij in een aantal gevallen de ingestuurde aanvragen niet goed hebben uitgevoerd. Wij betreuren het als dit is gebeurd en doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk te herstellen. Als een nabetaling het gevolg is van een onjuiste uitvoering door ons, dan vergoeden we daarover wettelijke rente. We passen dit coulant toe en u hoeft hier geen aanvraag voor in te sturen. Als u kunt aantonen dat u daarnaast nog andere schade hebt geleden, dan kunt u hiervoor een aanvraag insturen. Wij beoordelen op individuele basis of u recht heeft op een vergoeding.

We helpen u graag
We werken er hard aan om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te handelen. We hebben hiervoor extra mensen ingezet. We willen dat elke deelnemer krijgt waar hij/zij recht op heeft. Daar staan we voor.

Wilt u meer weten over de toeslagen? U leest er meer over op onze website. Heeft u vragen over samenlooptoeslag? Of denkt u dat u recht heeft op een toeslag? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag.