Factor A.

Belastingaangifte en lijfrenteaftrek

Belastingaangifte en lijfrenteaftrek Gepubliceerd op 28/02/2022

Doet u belastingaangifte over 2021 en wilt u berekenen of de lijfrentepremie aftrekbaar is? Dan heeft u de factor A nodig.

Wat is de factor A?

De factor A staat voor de pensioenaangroei in een kalenderjaar. Dit bedrag is het pensioen dat u heeft opgebouwd in dat jaar.

Uw factor A staat op uw UPO

Uw factor A staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar van ons krijgt. Voor uw belastingaangifte over 2021 staat de factor A in het UPO nodig dat u in 2021 heeft ontvangen. U vindt uw UPO ook in Mijn Rail & OV.

Als u met pensioen bent gebruikt u uw jaaropgave

Bent u met pensioen, dan bouwt u geen pensioen meer op. U heeft geen factor A. Voor uw belastingaangifte gebruikt u uw jaaropgave. U vindt uw jaaropgave in Mijn Rail & OV.

Ontvangt u een partnerpensioen?

Dan heeft u geen factor A. Er is dan geen premie betaald voor een ouderdomspensioen.

Heeft u nog vragen? Belt u ons gerust.