Pensioenakkoord /RVU

Afspraken voor vervroegd pensioen gemaakt!

Afspraken voor vervroegd pensioen gemaakt! Gepubliceerd op 05/02/2021

Op 12 januari 2021 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen. Hiermee is een deel van het pensioenakkoord verder uitgewerkt. In het wetsvoorstel zijn afspraken gemaakt over:

  • Versoepeling van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Deze regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden.
  • Verruiming van de mogelijkheid om verlof te sparen. Dit biedt werknemers de mogelijkheid eerder te stoppen met werken.
  • Het uitstellen van de invoering van het opnemen van een bedrag ineens. Dit voorstel gaat later in namelijk op 1 januari 2023.

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van (een van) deze mogelijkheden?

Neemt u dan contact op met uw werkgever. Het is aan de sociale partners (werkgevers en vakbonden) om afspraken over deze regelingen te maken in uw arbeidsvoorwaarden.

U leest hier meer over de wetgeving.