U krijgt hulp bij pensioenzaken

Als u wat ouder wordt, wilt u wellicht wat zaken overdragen aan een van uw kinderen of een goede vriend. Bijvoorbeeld allerlei rompslomp rondom uw financiële administratie en uw pensioen. Wat moet u dan regelen en hoe kunnen wij u daarbij helpen? U leest het hieronder.

U wilt uw post van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bij iemand anders laten bezorgen

Als u uw post van Rail & OV bij iemand wilt laten bezorgen, dan vult u een machtigingsformulier in. Gebruik hiervoor het formulier Machtiging correspondentie. Degene die namens u uw post ontvangt ondertekent mede.

U heeft een mantelzorger

Soms verleent een mantelzorger hulp bij kleine administratieve handelingen. Wilt u dat uw mantelzorger uw post van Rail & OV ontvangt, dan vult u het formulier Machtiging correspondentie in. Uw mantelzorger ondertekent mede. 

U heeft een bewindvoerder

Als u een bewindvoerder heeft, dan is deze door een rechtbank aangesteld om beslissingen voor u te nemen. Als u het document van onder bewindstelling samen met het formulier Machtiging correspondentie aan ons opstuurt of mailt, dan verwerken wij dat in de administratie. Alle correspondentie gaat dan naar het adres van de bewindvoerder. Als ook het rekeningnummer moet worden gewijzigd, vult u het formulier Uitbetaling pensioen op ander rekeningnummer in.

Let op: krijgen wij van een deurwaarder een verzoek, dan hebben wij uw toestemming niet nodig.

U heeft een gemachtigde

U heeft iemand gemachtigd om de post en/of de pensioenuitkering van Rail & OV te ontvangen. Voor het ontvangen van post van Rail & OV vult u het formulier Machtiging correspondentie in. Als u ook bankzaken wilt overdragen, dan regelt u dit rechtstreeks met uw bank.