Eerder met pensioen. Kan dat financieel?

Natuurlijk weegt u voor uzelf af hoeveel geld u nodig hebt. Dat hangt in elk geval af van uw vermogen, uw plannen voor de toekomst en de hoogte van uw pensioen. In Mijn Rail & OV berekent u gemakkelijk hoeveel geld u krijgt op het tijdstip dat u met pensioen wilt gaan.

Wat heeft u nodig aan pensioen?

Uw persoonlijke situatie is hierbij doorslaggevend. Bent u alleenstaand? Hebt u een gezin? Hebt u nog een ander appeltje voor de dorst? Zijn er studerende kinderen? Hoe zit het met een hypotheek? Wat bent u van plan te gaan doen na uw pensionering? Allemaal aspecten die meewegen bij de berekening van wat u straks nodig heeft.

Kunt u gevolgen van uw keuzes berekenen?

Jazeker: in de pensioenplanner. Doet u dit voor het eerst en hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Wat heeft uw eventuele partner nodig als u overlijdt?

Ook hierin maakt u een eigen afweging. Heeft uw partner zelf een goed inkomen uit arbeid of pensioen? Dan is het partnerpensioen misschien niet of niet volledig nodig. Hebt u geen partner en bent u niet gescheiden? Dan rekenen wij het partnerpensioen op de ingangsdatum van uw pensioen automatisch om in een hoger ouderdomspensioen.

En wat als u financieel niet genoeg hebt?

Ga dan naar het onderwerp bijwerken of deeltijdpensioen.