Uw huidige pensioenregeling verhuist mee

In de nieuwe wet komen de nieuwe pensioenregels vast te liggen. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gaat er standaard van uit dat uw huidige pensioenregeling meeverhuist naar de nieuwe pensioenregeling, tenzij. Dit tenzij geldt als het verhuizen van de oude pensioenregeling erg ongunstig zou zijn voor (ex-)werknemers, gepensioneerden, werkgevers of het pensioenfonds zelf. Op dit moment zijn er geen bezwaren voor Rail & OV om uw huidige pensioenregeling mee te verhuizen naar de nieuwe.


Wat zijn de voordelen van het meeverhuizen van uw huidige pensioen naar de nieuwe pensioenregeling?

Bij het meeverhuizen geniet u van de voordelen van de nieuwe pensioenregels over zowel uw nieuwe als uw bestaande pensioenopbouw. Bovendien is het voor u ook prettig om alles in één pensioenregeling te hebben. Dat is overzichtelijk, duidelijk en begrijpelijk. En het leidt naar verwachting tot hogere rendementen alleen omdat we minder kosten maken. Als we de huidige pensioenregeling niet zouden meeverhuizen moeten we twee verschillende pensioenregelingen naast elkaar in stand houden. Elk met hun eigen regels.

Een ander voordeel van het meeverhuizen is dat de huidige strengere pensioenregels niet meer van toepassing zijn. We hoeven minder hoge buffers aan te houden, waardoor er meer geld beschikbaar is voor de pensioenen zelf. Ook voorkomen we door het meeverhuizen dat de huidige pensioenregeling verouderd. Dat maakt de huidige regeling kwetsbaar. We zouden dan defensiever moeten beleggen en dat leidt tot lagere rendementen. Nieuwe medewerkers gaan pensioen opbouwen in de nieuwe pensioenregeling. De reserves van de huidige regeling gaan mee naar de nieuwe. De kans op een lager verwacht pensioen is daardoor kleiner.

Alle voordelen bij elkaar maken dat er een voorgenomen besluit is van werkgevers en vakverenigingen om uw huidige pensioenregeling mee te verhuizen naar de nieuwe pensioenregeling. U kunt hier niet individueel voor kiezen.

Schermafbeelding_2022-04-06_om_13.07.27.original.png