Wie beslist over de nieuwe pensioenregeling?

We kunnen ons goed voorstellen dat u wilt weten wie over uw nieuwe pensioenregeling beslist.


Werkgevers en vakbonden bepalen hoe uw nieuwe pensioenregeling er uit komt te zien

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daarom beslissen werkgevers en de vakbonden over de inhoud van uw nieuwe pensioenregeling. Zij kiezen voor de solidaire of flexibele variant voor uw pensioenregeling. Omdat de wet wijzigt, is het behouden van de huidige pensioenregeling geen optie.

Het pensioenakkoord uit 2020 vormt de basis voor de nieuwe pensioenwet. Dat pensioenakkoord is op hoofdlijnen. Het akkoord is nu uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel moeten de Tweede en Eerste Kamer nog goedkeuren. Naar verwachting gebeurt dat in 2023.

Overleggen welke pensioenregels het beste bij ons passen

Ondertussen zijn werkgevers en werknemers (vakverenigingen) met elkaar in overleg. Dat doen ze op basis van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Ze kijken welke pensioenregels het beste bij de sector spoor en openbaar vervoer passen. Werkgevers en vakbonden moeten de afspraken die zij maken in een nieuwe pensioenregeling vastleggen. Dan is duidelijk wat de afspraken voor úw pensioen gaan betekenen.

Werkgevers en werknemers (vakverenigingen) bij Rail & OV hebben op 8 juni 2022 unaniem een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire pensioenregeling. De belangrijkste argumenten van sociale partners voor deze voorlopige keuze zijn:

  • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden;
  • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer;
  • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen;
  • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om pieken en dalen af te vlakken;
  • De keuzes uit de flexibele regeling vereisen deskundigheid van deelnemers, ook op het gebied van beleggen.

Deze keuze is nog voorlopig omdat op dit moment nog niet alle aspecten van de wet duidelijk zijn. In 2023 zullen de werkgevers en vakverenigingen een definitieve keuze maken voor de nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Rail & OV, mits de wetgeving op dat moment bekend is.

Wat doet Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer?

Als pensioenfonds komen wij pas later aan tafel. Op het moment dat de inhoud van de pensioenregeling vastligt. Dan kijken we wat we allemaal moeten veranderen in onze pensioenadministratie. Daarvoor passen wij onze pensioensystemen aan. Daarna kunnen we u ook definitief vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent. Uw huidige pensioenregeling verhuist mee naar uw nieuwe pensioenregeling.

Onze ambitie is dat uw nieuwe pensioenregeling begin 2025 in werking treedt. We beseffen dat dit een ambitieuze planning is, maar dat is nu ons streven.

We houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. In Mijn Rail & OV kunt u aangeven of wij u via e-mail mogen benaderen en of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan bent u altijd van het laatste nieuws op de hoogte.