Wat blijft hetzelfde?

Veel regels uit het 'oude' pensioensysteem blijven hetzelfde. Die gaan mee naar de nieuwe pensioenregeling. Waarom krijgt u dan toch een nieuwe pensioenregeling? Dat is omdat er nieuwe pensioenspelregels komen, waardoor de wet wijzigt. Daarom krijgt u een nieuwe pensioenregeling. We zetten hier op een rij wat hetzelfde blijft.


Wat blijft hetzelfde?

 • Zo lang u leeft krijgt u ouderdomspensioen.
 • Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven mogelijk.
 • De AOW blijft en de AOW-leeftijd stijgt langzamer.
 • Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen.
 • Ons pensioenfonds blijft alle premies beleggen, want dat levert meer geld op dan sparen.
 • Ons fonds blijft rekening houden met het feit dat we steeds ouder worden.
 • U behoudt keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat. Zo kunt u nog steeds eerder stoppen met werken.
 • We werken zonder winstoogmerk en tegen zo laag mogelijke kosten. Daardoor gaat er zoveel mogelijk van uw ingelegde premie naar uw pensioen.
 • Werkgevers en vakbonden blijven samen zorgen voor een goed pensioen voor later.

Wat verandert er voor iedereen?

 • De pensioenpremie en de beleggingen zijn de basis voor de hoogte van uw pensioen en niet langer uw salaris.
 • Er komt een betere verdeling van de pensioenpremie tussen generaties.
 • De hoogte van uw pensioen beweegt meer mee met de economische omstandigheden dan nu.
 • De dekkingsgraad verdwijnt als financiële graadmeter.
 • U krijgt een persoonlijk pensioenkapitaal, daardoor worden risico's minder collectief gedragen.
 • Wat er verder verandert, hangt ook af van de keuzes die werkgevers en vakbonden maken.

Werkgevers en vakbonden moeten nu eerst uit twee hoofdvarianten kiezen. Dan wordt duidelijk wat verandert en wat eventueel nog meer hetzelfde blijft.

Bekijk ook het informatiefilmpje

Dat laat zien wat hetzelfde blijft en wat er verandert.