Op weg naar een nieuwe pensioenregeling

Er zijn drie hoofdstappen om tot een nieuwe pensioenregeling te komen:

  1. Eerst overleggen werkgevers en vakbonden samen over de aan te passen arbeidsvoorwaarde pensioen.
  2. Daarna praat ons pensioenfonds mee over de gewenste aanpassingen. Wij kijken dan of we de nieuwe pensioenregeling ook kunnen uitvoeren.
  3. Als derde stap verwerken we de nieuwe pensioenregeling in onze administratiesystemen. Als we dat gedaan hebben, kunnen we u precies vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent.


Wat gaan we de komende jaren doen?

Maart 2022
Wetsvoorstel toekomst pensioenen naar Tweede Kamer. Als de nieuwe Wet door de Tweede én Eerste Kamer is goedgekeurd, gaan de nieuwe regels in. Naar verwachting is dat 1 juli 2023.

Juni 2022
Werkgevers en werknemers (vakverenigingen) bij Rail & OV hebben op 8 juni 2022 unaniem een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire pensioenregeling. Ze konden kiezen uit twee varianten: de solidaire of flexibele pensioenregeling.

De belangrijkste argumenten van sociale partners voor deze voorlopige keuze zijn:

  • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden;
  • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer;
  • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen;
  • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om pieken en dalen af te vlakken;
  • De keuzes uit de flexibele regeling vereisen deskundigheid van deelnemers, ook op het gebied van beleggen.

Deze keuze is nog voorlopig omdat op dit moment nog niet alle aspecten van de wet duidelijk zijn. In 2023 zullen de werkgevers en vakverenigingen een definitieve keuze maken voor de nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Rail & OV, mits de wetgeving op dat moment bekend is.

2023

Definitieve keuze uit de twee varianten door werkgevers en vakbonden. Daardoor komt er meer duidelijkheid over hoe uw nieuwe pensioenregeling, het partner- en wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen er uit gaan zien. Uw afspraken uit uw huidige pensioenregeling verhuizen we mee naar uw nieuwe pensioenregeling.

Werkgevers en vakbonden werken hun afspraken verder uit. Er komt een plan van aanpak voor wat er dan allemaal gedaan moet worden. Het Verantwoordingsorgaan geeft haar advies over de nieuwe pensioenregeling en het plan van aanpak.

2024

De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt de nieuwe pensioenregeling en het plan van aanpak. Zodra DNB haar beoordeling heeft gedaan, informeren we u over wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent.

2025

Overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is een ambitieuze planning, toch streven we er naar. Of dit gaat lukken, hangt af van waar we onderweg tegenaan lopen.