Meest gestelde vragen over de nieuwe pensioenregeling?

De meest gestelde vragen en nieuwsberichten over de nieuwe pensioenregels staan hieronder.


Waarom komen er nieuwe pensioenregels?

U krijgt een nieuwe pensioenregeling, omdat de pensioenwet verandert. Waarom de pensioenwet verandert, leest u hier.

Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is in 2020 overeengekomen tussen overheid, werkgevers en vakbonden. Dit akkoord geeft in hoofdlijnen aan wat er aan de Nederlandse pensioenen moet veranderen. Het pensioenakkoord is ook voor u belangrijk. Waarom leest u hier.

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor mij?

Door de nieuwe pensioenwet wijzigen de arbeidsvoorwaarden van alle werkgevers en dus van alle werknemers. Daarom krijgt u een nieuwe pensioenregeling. We weten nog niet wat die nieuwe regeling voor u persoonlijk betekent. Wat we u al wel kunnen vertellen, is dat u uw pensioen persoonlijker wordt. Ook gaat u pensioen meer en sneller meebewegen met de economie. Dit betekent dat uw pensioen sneller kan stijgen of dalen. Hier leest u wat er moet gebeuren en wanneer uw nieuwe pensioenregeling ingaat.

Wat is er al besloten over de nieuwe pensioenregeling?

Werkgevers en werknemers (vakverenigingen) bij Rail & OV hebben op 8 juni 2022 unaniem een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire pensioenregeling.

De belangrijkste argumenten van sociale partners voor deze voorlopige keuze zijn:

  • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden;
  • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer;
  • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen;
  • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om pieken en dalen af te vlakken;
  • De keuzes uit de flexibele regeling vereisen deskundigheid van deelnemers, ook op het gebied van beleggen.

Deze keuze is nog voorlopig omdat op dit moment nog niet alle aspecten van de wet duidelijk zijn. In 2023 zullen de werkgevers en vakverenigingen een definitieve keuze maken voor de nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Rail & OV, mits de wetgeving op dat moment bekend is.

Waarom willen we de nieuwe pensioenregeling al in 2025 laten ingaan?

Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregels door te voeren in hun pensioenadministratie. Wij willen de invoering van de nieuwe regels met twee jaar vervroegen om verschillende redenen. De belangrijkste redenen zijn:

  1. We willen u zo snel mogelijk duidelijkheid over uw nieuwe pensioenregeling geven en wat dat voor u persoonlijk betekent.
  2. Het is een enorme uitdaging voor de pensioensector om alles te regelen en uit te voeren. De vraag naar mensen om dit uit te voeren zal enorm stijgen. Daardoor is de verwachting dat er krapte in de arbeidsmarkt zal ontstaan. Dat willen we voor zijn.

Waarom is er zo veel tijd nodig voor ik iets weet over mijn eigen pensioen?

Het pensioenakkoord is alweer bijna twee jaar geleden getekend. Waarom duurt het dan nog tot 2025 voor de nieuwe pensioenregeling ingaat? Dat komt doordat na de ondertekening alle afspraken uitgewerkt moeten worden. Daarna moet de wet worden aangepast en in de Tweede en Eerste Kamer worden vastgesteld. Als dat gedaan is en de werkgever en de vakbonden zijn het met elkaar eens, dan kan ons pensioenfonds aan de slag. Ook ons pensioenfonds heeft de tijd nodig om de nieuwe pensioenregeling in te voeren.

Relevante nieuwsberichten:

25 augustus 2022 Website onsnieuwepensioen.nl is live
30 maart 2022
Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer
10 mei 2021
Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in
5 februari 2021 Afspraken voor vervroegd pensioen gemaakt
13 januari 2021 Mogelijkheid opnemen pensioenbedrag ineens uitgesteld