Wat moet ik doen als tijdens arbeidsongeschiktheid mijn AOW-leeftijd nadert?

Ruim voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van ons bericht over het aanvragen van uw pensioen. Wilt u al eerder informatie over uw pensionering? Neemt u dan contact met ons op. We nemen de keuzemogelijkheden graag met u door of sturen u een berekening.

Houdt u er wel rekening mee dat de premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid, het arbeidsongeschiktheidspensioen en uw UWV-uitkering stoppen zodra u AOW ontvangt.