Wat is er geregeld als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Tegelijkertijd kan Rail & OV voorzien in aanvullende uitkeringen als u bij (tijdelijke) uitval in inkomen achteruit gaat. Ligt uw eerste ziektedag na 1 januari 2021? Hoe het precies zit, leest u hier.

Wat betekenen de eerste twee jaar uitval voor uw pensioenopbouw?

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, ontvangt u salaris van uw werkgever. Wettelijk is dat minimaal 70% van uw oude salaris. In uw cao ziet u hoe dat in uw bedrijf is geregeld. Uw pensioenopbouw gaat in die periode gewoon door.

En na twee jaar?

Na twee jaar ziekte heeft u recht op een uitkering volgens de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat weer uit twee soorten uitkeringen. De WGA is voor mensen die - in de toekomst - nog wel kunnen werken, de IVA voor mensen die dit niet meer kunnen. Tijdens uw arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Uitgangspunt voor dit deel van de pensioenopbouw is 70% van uw laatste salaris voordat u ziek werd als u een WGA-uitkering ontvangt. Ontvangt u een IVA-uitkering? Dan is dit percentage 75%.

Wanneer krijgt u een aanvulling op uw uitkering?

Een IVA-uitkering wordt door Rail & OV aangevuld tot 75% van uw salaris vóór ziekte.

Bij een WGA-uitkering kunt u een aanvulling op uw inkomen krijgen boven de maximale jaarloongrens van € 58.307 (2021).

Meer informatie in onze brochure

Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen in onze brochure.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.