Ik ben arbeidsongeschikt: wat moet ik doen?

Heeft het UWV besloten dat u arbeidsongeschikt bent geworden? 

Dan kan het zijn dat u recht heeft op premievrijstelling en/of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bent u tijdens uw dienstverband bij een aangesloten werkgever van Rail & OV ziek geworden en vervolgens arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u van het UWV daarover een brief. Het UWV informeert ons ook. Wij informeren u over de pensioengevolgen vanaf uw arbeidsongeschiktheid.

Bent u arbeidsongeschikt maar heeft u dit niet aan ons gemeld?
Doet u dit dan alsnog. U heeft mogelijk met terugwerkende kracht recht recht op premievrijstelling en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hoort u niets of bent u ongerust over de voortgang?
Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie in onze brochure
Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen in onze brochure op de documentenpagina.