Ik ben arbeidsongeschikt: wat moet ik doen?

Heeft het UWV besloten dat u arbeidsongeschikt bent geworden? 

Dan kan het zijn dat u recht heeft op premievrijstelling en/of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bent u tijdens uw dienstverband bij een aangesloten werkgever van Rail & OV ziek geworden en vervolgens arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u van het UWV daarover een brief. Stuurt of mailt u Rail & OV een kopie daarvan. Dan informeren wij u vervolgens over de pensioengevolgen van uw arbeidsongeschiktheid.

Hoort u niets of bent u ongerust over de voortgang? Neem dan gerust contact met ons op.