Aanpassingen pensioenopbouw per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn het opbouwpercentage en de franchise in de pensioenregeling veranderd. Ook de pensioenpremie kan zijn gewijzigd. Onderstaand leest u de antwoorden op de belangrijkste vragen hierover. Welk opbouwpercentage, premie en franchise op u van toepassing zijn hangt af van uw werkgever. U vindt dit terug in deze tabel.

Hoe bouw ik pensioen op?

Elk jaar bouwt u met het opbouwpercentage van dat jaar pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Dit deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks ouderdomspensioen op.

Voorbeeld: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 1,5%. In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 150,- in dat jaar.

Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren, plus de eventuele indexatie.

In de nieuwe pensioenregeling verandert de manier waarop uw pensioen wordt opgebouwd. Hoe? Dat is op dit moment nog niet precies bekend. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer heeft gepland om in 2025 over te gaan naar deze nieuwe pensioenregeling. Meer informatie over de overgang en de nieuwe pensioenregeling leest u in de informatie die u van ons ontvangt. Wilt u al meer weten? Kijk dan op Een nieuwe pensioenregeling.

Wilt u weten met welk opbouwpercentage en franchise u opbouwt? Klik dan hier of kijk in Mijn Rail & OV.

Wat is het effect van het opbouwpercentage op mijn pensioen?

U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op. In 2023 bouwt u met het opbouwpercentage van 2023 op over een deel van uw brutoloon. Het opbouwpercentage is één van de zaken die invloed heeft op de hoogte van uw nog op te bouwen pensioen. Andere zaken die invloed hebben op uw pensioen zijn:

  • de franchise
  • de deeltijdfactor;
  • de hoogte van uw pensioengevend inkomen, en;
  • eventueel het maximale pensioengevend inkomen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het effect dat het opbouwpercentage kan hebben:
Voorbeeld 1: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 1,5%. In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 150,- in dat jaar.

Voorbeeld 2: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 2%.
In dat jaar wordt 2% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 200,- in dat jaar.

Let op: in dit voorbeeld zijn de franchise en het pensioengevend inkomen gelijk gebleven. Verandert de franchise en/of het pensioengevend inkomen? Dan heeft dat ook effect op de hoogte van het op te bouwen pensioen.

Bekijk meer voorbeelden van het effect van het opbouwpercentage en de franchise op het pensioen in regeling A, regeling C en regeling D.
Weet u niet in welke regeling u valt? Bekijk hier de lijst van werkgevers en regelingen.

Wilt u weten hoe hoog uw verwacht pensioen wordt? Kijk dan in Mijn Rail & OV.

Wat is het effect van de franchise op mijn pensioen?

U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Wij houden er namelijk rekening mee dat u vanaf uw AOW-leeftijd AOW van de overheid ontvangt. Dit deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks ouderdomspensioen op.

Hieronder ziet een voorbeeld van het effect dat de franchise kan hebben:
Voorbeeld 1: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 1,5%. In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 150,- in dat jaar.

Voorbeeld 2: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 15.000 en het opbouwpercentage 1,5%.
In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 9.000 (€ 24.000 - € 15.000). Dat is
€ 135,- in dat jaar.

Let op: in dit voorbeeld zijn het opbouwpercentage en het pensioengevend inkomen gelijk gebleven. Verandert het opbouwpercentage en/of het pensioengevend inkomen? Dan heeft dat ook effect op de hoogte van het op te bouwen pensioen.

Bouwt u altijd minder pensioen op wanneer de franchise hoger wordt? Nee dat hoeft niet.

  • Hoe meer uw pensioengevend inkomen in 2023 stijgt in vergelijking met 2022, hoe minder een hogere franchise naar verhouding effect heeft op uw op te bouwen pensioen.
  • Hoe hoger uw pensioengevend inkomen, hoe minder een hogere franchise naar verhouding effect heeft op uw op te bouwen pensioen.

Bekijk meer voorbeelden van het effect van het opbouwpercentage en de franchise op het pensioen in regeling A, regeling C en regeling D.
Weet u niet in welke regeling u valt? Bekijk hier de lijst van werkgevers en regelingen.

Wat is het effect van het opbouwpercentage bij arbeidsongeschiktheid?

U bouwt op voor het arbeidsongeschikte deel van uw pensioen. U bouwt op met het actuele opbouwpercentage en franchise die gelden voor de werkgever waar u in dienst bent of was op moment van ziekte.

Hoeveel pensioen krijg ik?

In januari zijn de gegevens in Mijn Rail & OV en de pensioenplanner verwerkt en ziet u de effecten. We laten u via de website weten wanneer u de nieuwe gegevens kunt raadplegen.

Is er iets veranderd in de verhouding tussen de premie en het opbouwpercentage?

De prijs van het pensioen is iets hoger geworden. Dit komt onder andere door de stijging van de levensverwachting. Door de iets hogere prijs daalt het opbouwpercentage licht wanneer de premie gelijk blijft. Of wordt de premie iets hoger wanneer het opbouwpercentage licht stijgt.

Wie bepaalt de premie?

Het pensioenfonds stelt de prijs van het pensioen vast. Met andere woorden hoeveel pensioen u krijgt bij welke premie. Dit hangt onder andere af van de economische vooruitzichten, de levensverwachting en de rente. Werkgevers en vakbonden spreken de hoogte van de pensioenpremie af in cao- onderhandelingen.

Hoeveel premie betaal ik zelf?

Hoeveel premie u betaalt hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in uw arbeidsvoorwaarden. Dat staat in uw cao of arbeidsovereenkomst. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel u betaalt.

Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

Opbouwpercentage: Het pensioen dat u tot 1 januari 2023 heeft opgebouwd, verandert niet door het nieuwe opbouwpercentage. De wijziging per 1 januari 2023 heeft alleen gevolgen voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2023 opbouwt.

Indexatie: Door de indexatie wordt uw opgebouwde pensioen wel hoger.

Kan ik extra pensioen inkopen?

In de regeling bestaat de mogelijkheid voor inkoop. U koopt het verschil in tussen het opbouwpercentage van uw regeling en wat er fiscaal maximaal mogelijk is. De premie voor pensioeninkoop betaalt u via de werkgever. Deze brengt de premie in mindering op uw bruto inkomen. Kijk hier voor meer informatie en hoe u een offerte kunt aanvragen.

Kan ik zelf een ander opbouwpercentage binnen de pensioenregeling kiezen?

Nee, welke premie u betaalt en met welk opbouwpercentage u uw pensioen opbouwt, hangt af van uw werkgever.

Wat als ik meerdere werkgevers heb?

U bouwt per werkgever uw pensioen op. U kunt hierdoor onder meerdere regelingen vallen. U bouwt dan pensioen op met verschillende opbouwpercentages en franchise. Uw werkgevers kunnen ook onder dezelfde regeling vallen. U bouwt dan over uw totaal pensioengevend inkomen pensioen op met dezelfde opbouwpercentages en franchise. Zie onder welke regeling(en) u valt in deze lijst.

Voorbeeld meerdere regelingen:
U werkt bij een werkgever die valt onder regeling A (bijvoorbeeld NS Reizigers BV) en een werkgever die valt onder regeling D (bijvoorbeeld Arriva Personenvervoer Nederland BV). Dan bouwt u over uw pensioengevend inkomen van NS Reizigers ouderdomspensioen op met het opbouwpercentage van 1,671% (opbouw% van regeling A). Over het pensioengevend inkomen bij Arriva bouwt u ouderdomspensioen op met het opbouwpercentage van 1,836% (opbouw% regeling D). In uw pensioenoverzichten ziet u dit ouderdomspensioen als één totaal bedrag. In onze overzichten ziet u dit bedrag niet uitgesplitst per werkgever.

Voorbeeld zelfde regelingen:
U werkt bij werkgever Qbuzz BV (regeling D) en bij Connexxion Openbaar Vervoer NV (regeling D). U bouwt dan zowel bij Qbuzz als Connexxion ouderdomspensioen op met het opbouwpercentage van 1,836% (opbouw% regeling D) over uw pensioengevend inkomen. In uw pensioenoverzichten ziet u dit ouderdomspensioen als één totaal bedrag. In onze overzichten ziet u dit bedrag niet uitgesplitst per werkgever.

Is deze wijziging het gevolg van het Pensioenakkoord?

Nee, de aanpassing van de premie en het opbouwpercentage zijn niet het gevolg van het nieuwe Pensioenakkoord.

Welke actie moet ik ondernemen?

U hoeft niets te doen. Uw werkgever geeft aan ons door wat uw pensioengevend inkomen is. Uw pensioen wordt berekend met het opbouwpercentage en de franchise die bij uw werkgever horen.