Hoe kan ik mijn pensioen verbeteren?

Vindt u uw huidige pensioen te laag? Dan hebt u een aantal mogelijkheden om uw pensioen te verbeteren bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. We zetten ze hieronder op en rij.

Kunt u een lagere opbouw zelf bijsparen?

De regeling van Rail & OV kent verschillende varianten. Welke variant op u van toepassing is, hangt af van uw werkgever. U kunt het verschil tussen de opbouw die u heeft en wat de fiscus maximaal toestaat zelf inkopen in de pensioenregeling. De kosten zijn afhankelijk van de variant die op u van toepassing is, uw leeftijd en uw salaris. In onderstaande tabel krijgt u een indruk van de kosten en het extra pensioen dat het u oplevert. En is pensioeninkoop financieel voor u interessant? De premie is een bruto premie. U betaalt deze via de werkgever die dat verrekent met uw bruto salaris.

Wilt u een offerte ontvangen? Stuur dan een e-mail naar klantcontacten@railov.nl. U ontvangt de offerte in het tweede kwartaal van 2021.

Na inkoop wordt het ingekochte pensioen op dezelfde manier behandeld als het pensioen dat u via de werkgever opbouwt. U ziet het ingekochte pensioen niet afzonderlijk terug in uw pensioenoverzicht.

Voorbeeld kosten pensioeninkoop

tabellen inkoop maatmannen

*(bij tarieven 2021 incl. termijnopslag voor maandelijkse betaling en bij franchise 2021)

Hoe leest u deze tabel?

Bijvoorbeeld; U bent 50 jaar en heeft een salaris van € 50.000 bruto per jaar. Uw werkgever valt onder variant A. U kijkt dan in de tabel van de variant A. U ziet daar een premie van € 1.709. Dat is de premie die u in één jaar betaalt. U krijgt dan vervolgens vanaf 68 jaar jaarlijks € 104 bruto bovenop het pensioen dat u door uw dienstverband opbouwt.

Let op! Deze bedragen zijn slechts een indicatie en nog geen offerte.

Kunt u waarde overdragen?

Hebt u ergens anders pensioen opgebouwd? U kunt dit overdragen naar Rail & OV. Hierdoor wordt uw pensioen bij ons fonds hoger. Lees ook meer over waardeoverdracht naar Rail & OV hier.

Kunt u pensioentekorten van vorige werkgevers compenseren?

U kunt tekorten die zijn ontstaan bij eerdere werkgevers inkopen in de pensioenregeling. De fiscus heeft hiervoor regels opgesteld om dit te berekenen. Voorwaarde is dat het pensioen van de vorige werkgever is overgedragen naar Rail & OV. Daarnaast is in het reglement bepaald dat deze vorm van inkoop alleen is toegestaan in de eerste twee jaar nadat u deelnemer bent geworden aan de pensioenregeling.

Bent u minder dan twee jaar deelnemer en is het pensioen van uw vorige werkgever overgedragen? Neemt u dan contact op voor de mogelijkheden.

Wilt u uw pensioen vrijwillig voortzetten?

Bent u geen deelnemer meer maar wilt u toch uw pensioen voortzetten bij Rail & OV? Dat kan met vrijwillige voortzetting. Ook daarvoor kunt u bij ons een offerte aanvragen.

Hebt u een inkomen boven de € 112.189?

Dan kunt u uw pensioen verbeteren met een netto lijfrente. Daarnaast kunt u het partnerpensioen met een aanvullende verzekering verhogen.