Hoe kan ik mijn pensioen verbeteren?

Heeft u weleens in de pensioenplanner gekeken of u later goed kunt leven van uw pensioen? Is dit niet het geval? Dan zijn er mogelijkheden om uw pensioen te verbeteren bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. We vertellen u graag hoe.

Wat kan ik zelf bijsparen?

Elk jaar bouwt u over uw salaris een percentage pensioen op. Dit percentage noemen we het opbouwpercentage. De belastingwetgeving zegt dat dit maximaal 1,875% mag zijn. De regeling van Rail & OV kent verschillende opbouwvarianten. Welke variant voor u geldt, hangt af van uw werkgever. Hier vindt u een tabel waarin u leest welk opbouwpercentage bij uw werkgever van toepassing is. U kunt het verschil tussen de opbouw die u heeft en wat de Belastingdienst maximaal toestaat zelf inkopen in de pensioenregeling. U bepaalt zelf hoeveel u wilt sparen. Bijsparen in de pensioenregeling noemen we inkoop.

Wat u terugkrijgt voor uw inleg is afhankelijk van uw leeftijd en uw salaris. In onderstaande tabel krijgt u een indruk van de maximale premie en pensioeninkoop bij de genoemde salarissen. De premie is een bruto premie. U betaalt deze via de werkgever die dat verrekent met uw bruto salaris.

Wilt u een offerte ontvangen? Stuur dan een e-mail naar klantcontacten@railov.nl. U ontvangt de offerte in het tweede kwartaal van 2021.

Na inkoop wordt het ingekochte pensioen op dezelfde manier behandeld als het pensioen dat u via de werkgever opbouwt. U ziet het ingekochte pensioen niet afzonderlijk terug in uw pensioenoverzicht.

Voorbeeld kosten pensioeninkoop

tabellen inkoop maatmannen

*(bij tarieven 2021 incl. termijnopslag voor maandelijkse betaling en bij franchise 2021)

Hoe leest u deze tabel?

Bijvoorbeeld; U bent 50 jaar en heeft een salaris van € 50.000 bruto per jaar. Uw werkgever valt onder variant A. U kijkt dan in de tabel van de variant A. U ziet daar een premie van € 1.709. Dat is de premie die u in één jaar betaalt. U krijgt dan vervolgens vanaf 68 jaar jaarlijks € 104 bruto bovenop het pensioen dat u door uw dienstverband opbouwt.

Let op! Deze bedragen zijn slechts een indicatie en nog geen offerte.

Kunt u pensioentekorten van vorige werkgevers compenseren?

U kunt tekorten die zijn ontstaan bij eerdere werkgevers inkopen in de pensioenregeling. De fiscus heeft hiervoor regels opgesteld om dit te berekenen. Voorwaarde is dat het pensioen van de vorige werkgever is overgedragen naar Rail & OV. Daarnaast is in het reglement bepaald dat deze vorm van inkoop alleen is toegestaan in de eerste twee jaar nadat u deelnemer bent geworden aan de pensioenregeling.

Bent u minder dan twee jaar deelnemer en is het pensioen van uw vorige werkgever overgedragen? Neemt u dan contact op voor de mogelijkheden.

Wilt u pensioen inkopen met uw levenslooptegoed?

Heeft u nog levenslooptegoed? In 2021 loopt de levensloopregeling af. U kunt uw levenslooptegoed gebruiken voor het inkopen van pensioen. Er bestaan 2 mogelijkheden voor pensioeninkoop:

  1. Het verschil tussen de lagere opbouw over 2021 en het fiscale maximum (zie eerste alinea), en
  2. indien u minder dan twee jaar deelnemer bent pensioentekorten van eerdere werkgevers (zie bovenstaande alinea).

Er zijn daarnaast geen andere mogelijkheden voor pensioeninkoop in de regeling van Rail & OV.

Houdt u er rekening mee dat in veel gevallen het levenslooptegoed eerst uitgekeerd zal worden aan uw werkgever. Uw werkgever moet het vervolgens doorstorten naar het Pensioenfonds. Informeert u naar de mogelijkheden en juiste procedure hiervoor bij uw levensloopuitvoerder en/of de salarisadministratie van uw werkgever.

Wilt u uw pensioen vrijwillig voortzetten?

Bent u geen deelnemer meer maar wilt u toch uw pensioen voortzetten bij Rail & OV? Dat kan met vrijwillige voortzetting. Ook daarvoor kunt u bij ons een offerte aanvragen.

Kunt u waarde overdragen?

Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? U kunt dit overdragen naar Rail & OV. Hierdoor wordt uw pensioen bij ons fonds hoger. Lees ook meer over waardeoverdracht naar Rail & OV hier.

Hebt u een inkomen boven de € 112.189?

Dan kunt u uw pensioen verbeteren met een netto lijfrente. Daarnaast kunt u het partnerpensioen met een aanvullende verzekering verhogen.