Hoe kan ik mijn pensioen verbeteren?

Vindt u uw huidige pensioen te laag? Dan hebt u een aantal mogelijkheden om uw pensioen te verbeteren bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. We zetten ze hieronder op en rij.

Kunt u waarde overdragen?

Hebt u ergens anders pensioen opgebouwd? U kunt dit overdragen naar Rail & OV. Hierdoor wordt uw pensioen bij ons fonds hoger. Lees ook meer over waardeoverdracht naar Rail & OV en de te nemen stappen in deze brochure.

Wilt u extra sparen in de pensioenregeling?

Als uw werkgever onder Regeling SPF variant C van de pensioenregeling valt, dan kunt u het verschil tussen deze variant en het fiscale maximum inkopen.

Valt uw werkgever onder Regeling SPF variant A? Of wilt u meer pensioen inkopen dan via bovenstaande mogelijkheid wordt geboden? Dan is dit alleen mogelijk in de eerste twee jaar nadat u deelnemer van onze pensioenregeling bent geworden. Wel moet er sprake zijn van fiscale ruimte. Fiscale ruimte ontstaat nadat pensioen is overgedragen van eerdere werkgevers waar u niet een fiscaal maximale pensioenopbouw heeft gehad.

Voor beide mogelijkheden geldt dat u de betaling regelt via uw werkgever. De premie betaalt u uit uw bruto salaris, vakantiegeld of eindejaarsuitkering. U kunt de premie per jaar in één keer betalen of als een maandelijkse inhouding.

Wilt u weten of er fiscale ruimte is? Neemt u dan contact met ons op voor een berekening.

Wilt u uw pensioen vrijwillig voortzetten?

Bent u geen deelnemer meer maar wilt u toch uw pensioen voortzetten bij Rail & OV? Dat kan met vrijwillige voortzetting. Ook daarvoor kunt u bij ons een offerte aanvragen.

Hebt u een inkomen boven de € 110.111?

Dan kunt u uw pensioen verbeteren met een netto lijfrente. Daarnaast kunt u het partnerpensioen met een aanvullende verzekering verhogen.